Wat is een paralegal?

Een paralegal is een professional die vooral juridisch voorbereidend en administratief werk verricht, vaak in nauwe samenwerking met een jurist. Hij onderscheidt zich van een gewone administratieve medewerker door zijn praktische juridische scholing. In tegenstelling tot een universitair geschoolde jurist, heeft de paralegal tijdens zijn opleiding ook kennis en vaardigheden verworven op het vlak van bedrijfseconomie, talen en ICT.

Een paralegal wordt in Vlaanderen meestal een rechtspracticus genoemd. De Engelse term ‘paralegal’ is minder ingeburgerd, maar door de verengelsing van de bedrijfswereld merken we dat die toch al hier en daar opduikt. De term paralegal zorgt volgens ons voor minder verwarring omdat de meer courante benaming rechtspracticus eigenlijk ‘iedereen die het recht beoefent’, en dus ook de academisch gevormde juristen omvat.

De benaming ‘rechtspracticus’ is afgeleid van de hogeschoolopleiding die de meeste paralegals volgden. De huidige generatie paralegals bezit doorgaans het bachelordiploma in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk. Deze afstudeerrichting bestaat in zijn gesubsidieerde vorm nog maar een dertigtal jaar en was het resultaat van een duidelijke vraag van de arbeidsmarkt naar juridisch praktisch geschoold personeel.

Waar de vraag naar paralegals vroeger vooral vanuit de traditionele juridische sectoren kwam (notarissen en gerechtsdeurwaarders), is de paralegal vandaag de dag in bijna alle sectoren werkzaam onder een veelheid aan functiebenamingen, gaande van '(juridisch) administratief medewerker' tot 'dossierbeheerder'.

Momenteel is er geen reglementering van het beroep en is er ook geen echte beroepsvereniging voor Vlaamse paralegals, zoals die bijvoorbeeld wel bestaat voor de Vlaamse juristen (VJV). Wel bestaat sinds 2017 de European Paralegal Academy, die een hecht netwerk tussen alle paralegals tot stand wil brengen. Het EPA organiseert ook netwerkevents en opleidingen op maat van de Belgische paralegal.

Ben je op zoek naar een vacature paralegal? Neem dan ook zeker een kijkje op juridische vacaturesite LexGO.be, marktleider in België op vlak van juridische vacatures.