Takenpakket

De taken die we onder de noemer 'dossierbeheer' plaatsen, blijken tot de kern van de werkzaamheden van een paralegal te behoren. Het gaat hier om meer dan een louter uitvoerende taak. De paralegal moet namelijk bijna steeds actief en zelfstandig dossiers opvolgen. Daarbij krijgen ze een zekere autonomie en verantwoordelijkheid toebedeeld. Dit takenpakket is in elke sector waar de paralegal werkzaam is het belangrijkste. Dit is het meest uitgesproken in de non-profitsector en social profitsector alsook bij de 'traditionele juridische beroepen'.

Zoals te verwachten is verrichten paralegals ook vaak 'juridisch voorbereidend werk'. Zij leggen zich toe op het opstellen, invullen of vervolledigen van juridische modeldocumenten en voeren ook geregeld juridisch opzoekingswerk uit. Ook het verlenen van praktisch juridisch eerstelijnsadvies blijkt tot hun taken te behoren.

Ook het 'pure administratieve werk' scoort hoog als we het takenpakket van de paralegal bekijken. Hieronder vallen onder andere het aannemen van telefoons, het verwerken en beheren van klantgegevens en het verzorgen van de briefwisseling.

Superviserende en coördinerende taken komen dan weer minder aan bod.