Arbeidsmarkt

De Vlaamse paralegal doet het goed op de arbeidsmarkt. Zowel de werkgevers als de paralegals zelf zijn ervan overtuigd dat het diploma goed aansluit op de praktijk. Dat blijkt ook uit de snelle en vlotte manier waarop afgestudeerden hun eerste job vinden.

In heel wat sectoren zijn paralegals aan de slag. Zij vervullen er vaak functies die voor hun komst door anderen werden vervuld en waarvoor er nood was aan een juridisch geschoolde professionele bachelor.

Hoewel de doorgroeimogelijkheden niet in alle sectoren even sterk aanwezig zijn (sommige functies worden nu eenmaal voorbehouden aan masters (in de rechten)), zijn de paralegals zelf over het algemeen zeker tevreden over hun job.

Zowel de jobinhoud, het ontvangen loon als de ervaren autonomie evalueren de paralegals positief.

Het gemiddelde startersloon (bruto) van de paralegal is vergelijkbaar met dat van andere professionele bachelors en schommelt rond de 2000 euro per maand. Uiteraard zijn hier sterke regionale en sectorale verschillen mogelijk en speelt ook de al dan niet aanwezigheid van extralegale voordelen een rol. Een paralegal met iets meer ervaring (vanaf 5 jaar) kan rekenen op een brutoloon van 2800 euro per maand of zelfs meer.

Paralegals werken doorgaans voltijds en in dienstverband; zelfstandigen vormen de grote uitzondering.